Miejsca pracy

W ramach działań mających na celu tworzenie miejsc pracy, podjęliśmy cztery główne cele zrównoważonego rozwoju

1

Dobra jakość
edukacji

2

wzrost gospodarczy
i godna praca

3

Pokój, sprawiedliwość
i silne instytucje

4

Mniej nierówności

Prowadzimy następujące działania mające na celu realizację wyżej wymienionych celów zrównoważonego rozwoju

Inwestycje w doskonalenie wiedzy i umiejętności personelu

Dotychczasowe działania

 • KONTO w ZGM TBS,
 • Jakości usług zarządzania zasobem mieszkaniowym,
 • EPUAP w ZGM TBS,
 • Eksploatacji i bezpieczeństwa energetycznego budynków,
 • Ochrony danych osobowych w zarządzaniu zasobem mieszkaniowym,
 • Modernizacji i wzmocnienia konstrukcji budowlanych,
 • Windykacji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
 • Wzrost kwalifikacji oraz posiadanych kompetencji, dofinansowanie studiów na
 • Wydziale Zarządzania i Budownictwa

Przyszłe działania

 • Doskonalenie wiedzy, umiejętności pracowników,
 • Dostosowanie pakietu szkoleń do podejmowanych przez Spółkę działań,
 • Wzrost kwalifikacji oraz posiadanych kompetencji,
 • Dofinansowanie studiów na Wydziale Zarządzania na kierunku Zarządzanie i Finanse i Rachunkowość

Działania mające na celu tworzenie przyjaznego środowiska pracy w oparciu o budowanie zaufania

Dotychczasowe działania

 • Szkolenie BHP i pierwsza pomoc,
 • Szkolenie dot. systemu wdrożenia certyfikatu jakości ISO 9001 w ZGM TBS

Przyszłe działania

 • Budowa przyjaznej kultury organizacyjnej
 • Wykorzystanie dialogu społecznego
 • Tworzenie pozytywnych relacji wewnątrz spółki

Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników

Dotychczasowe działania

 • Promocja szczepienia się przeciw grypie,
 • Okresowe testy na przeciwciała COVID 19
 • Niwelowanie zachowań patologicznych

Przyszłe działania

 • Kreowanie kultury bezpieczeństwa,
 • Niwelowanie zachowań patologicznych

Zarządzanie różnorodnością

Dotychczasowe działania

 • Analiza struktury zatrudnienia

Przyszłe działania

 • Stworzenie przyjaznego miejsca pracy dla różnych grup pracowników
 • Wykorzystanie potencjału tkwiącego w różnorodności

Work Life Balance

Dotychczasowe działania

 • Tworzenie warunków do harmonijnego łączenia wyzwań zawodowych z rolą członka rodziny

Przyszłe działania

 • Tworzenie warunków do harmonijnego łączenia wyzwań zawodowych z rolą członka rodziny

Wdrażanie wysokich standardów zatrudnienia

Dotychczasowe działania

 • Szkolenie dot. odpowiedzialności pracowników (pracownicza, cywilna i karna)

Przyszłe działania

 • Wdrożenie karty różnorodności