Jakość i komfort życia

W ramach działań mających na celu poprawienie jakości i komfortu życia, podjęliśmy cztery główne cele zrównoważonego rozwoju

1

Koniec
z ubóstwem

2

Dobre zdrowie
i jakość życia

3

Wzrost gospodarczy
i godna praca

4

Pokój, sprawiedliwość
i silne instytucje

Prowadzimy następujące działania mające na celu realizację wyżej wymienionych celów zrównoważonego rozwoju

Poprawa bezpieczeństwa lokatorów

Dotychczasowe działania

 • Realizacja programów z cyklu Bezpieczne otoczenie (Odłóż smaftofona i żyj, Miejska ulica to nie tor wyścigowy),
 • Realizacja programów z cyklu Twoje bezpieczne mieszkanie (Bądź bezpieczny seniorze, Senior bezpieczny i zdrowy, Bezpieczne osiedle mieszkaniowe, Stop telefonicznym oszustom, Dziecko bezpieczne w domu – Kubuś sam w domu, Czujki tlenku węgla, Nie używaj butli z gazem).

Przyszłe działania

 • Kontynuacja programu Twoje bezpieczne mieszkanie (Bądź bezpieczny seniorze, Stop oszustwom, Czujki tlenku węgla, uwrażliwienie),
 • Stworzenie matrycy zagrożeń.

Partycypacja mieszkańców w zarządzaniu zasobem komunalnym

Dotychczasowe działania

 • Zaangażowanie w proces decyzyjny dotyczący zagospodarowania wspólnej przestrzeni oraz wydatkowania środków pozyskanych z uiszczania czynszów,
 • Rady lokatorów,
 • Dbałość o czystość zasobów wspólnych,
 • Razem możemy więcej – wspieranie inicjatyw lokalnych oraz wniosków do budżetu obywatelskiego
 • Konferencje naukowe „Smart city”
 • Konferencje popularno-naukowe z cyklu Bezpieczna Częstochowa, ostatnia to Konferencja „Wspólnie przeciwko przemocy”

Przyszłe działania

 • Kontynuacja programu Twoje bezpieczne mieszkanie (Bądź bezpieczny seniorze, Stop oszustwom, Czujki tlenku węgla, uwrażliwienie),
 • Stworzenie matrycy zagrożeń.

Promocja postaw sprzyjających regularnemu wnoszeniu opłat

Dotychczasowe działania

 • Program miękkiej windykacji,
 • Konkurs Rzetelny Lokator i Wspólny Dom Wspólna Sprawa,
 • Internetowa wyszukiwarka zamiany mieszkań,
 • Oferty pracy w aplikacji Blisko,
 • Akcja Mikołaj

Przyszłe działania

 • Program miękkiej windykacji,
 • Konkurs Rzetelny Lokator i Wspólny Dom Wspólna Sprawa,
 • Internetowa wyszukiwarka zamiany mieszkań,
 • Oferty pracy w aplikacji Blisko,
 • Społeczny Inkubator Aktywizacji Zawodowej,
 • Akcja Mikołaj

Dbałość o zdrowie

Dotychczasowe działania

 • Promowanie profilaktyki uzależnień i współuzależnień w rodzinie,
 • Promowanie profilaktyki zdrowia, w tym leczenia nowotworów jąder, piersi, jajników,
 • Akcja związana z poborem krwi,
 • Akcja rejestracji szpiku kostnego

Przyszłe działania

 • Promocja zdrowego trybu życia, profilaktyki uzależnień,
 • Promowanie szczepienia się przeciw COVID-19,
 • Akcja związana z poborem krwi,
 • Akcja rejestracji szpiku kostnego

Platformy informacyjne

Dotychczasowe działania

 • Informator ZGM TBS http://zgm-tbs.czest.pl/2021/07/06/informator-nr-072021/,
 • Aplikacja Blisko

Przyszłe działania

 • Informator ZGM TBS
 • Aplikacja Blisko ,
 • Miejska Platforma Usług Społecznych – Częstochowski Portal Informacyjny,
 • E-BOK (część informacyjna)