Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Integralnym elementem strategii zarządzania współczesnych organizacji są obecnie prospołeczne i proekologiczne działania będące przestrzenią dla szeregu działań z zakresu odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, określanej akronimem CSR (z ang. Corporate Social Rensonsibility) - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu.

Więcej o działaniach w ramach CSR

Nasz obszar działań w ramach
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Do głównych obszarów naszych działań w ramach
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
należą poprawienie jakości i komfortu życia, tworzenie miejsc pracy oraz szerzenie świadomości ekologicznej.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
TBS Sp. z o.o. w Częstochowie

Stworzony przez nas dokument opisujący strategię CSR, zawiera nie tylko obszary i kierunki podejmowanych działań, ale też podstawę do realizacji dalszych celów.